Agape Agape
Evangeliegemeente Agapè staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften (over te maken naar IBAN: NL36INGB0000447512).

Belastingdienst
Vermeld als Stichting Evangelische Gemeente Agapè, fiscaal nummer 800604003.

Kamer van Koophandel
Vermeld als Stichting Agapè, geregistreerd onder nummer 41142029.

Bezoekadres

Samenkomst (iedere zondag om 10.30 uur)
PENTA College CSG Jacob van Liesveldt
Fazantenlaan 2
3222 AM Hellevoetsluis

Tweedehands kledingwinkel (woensdag 10.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-15.00 uur, zaterdag 10.00-14.00 uur)
Tweede Kans
Rijksstraatweg 142b
3224 PK Hellevoetsluis

Postadres
Evangeliegemeente Agapè
T.a.v. het secretariaat
Kraaienest 39
3222 CN Hellevoetsluis

De stichting is per e-mail te bereiken via secretariaat@evangeliegemeenteagape.nl

Doelstelling
Onze missie is:

Wij willen samen een evangeliegemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die God eren en dienen, elkaar liefhebben en opbouwen, en de wereld bereiken met het evangelie.

Daarbinnen onderscheiden wij de volgende doelstellingen:

  • Het eren en dienen van God met onze woorden en met wat we zijn en hebben. 
  • Elkaar liefhebben en bemoedigen in zorgzame relaties. Elkaar dienen en opbouwen met onze gaven en talenten. 
  • Aan mensen die Jezus Christus niet kennen het Evangelie van Jezus Christus verkondigen, zowel dichtbij als ver weg.
  • Dienstbaar zijn in onze samenleving. 

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. R.A. de Bruijn (voorzitter)
  • dhr. H.J.G. van Gorkum (penningmeester)
  • dhr. C.F. van der Zwan (secretaris)
  • dhr. W.P.A. Kok (lid)
  • dhr. R. Kraaij (lid)

Beloningsbeleid
Bestuurders noch andere medewerkers van de stichting ontvangen een beloning voor de door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. 

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over 2018 is te lezen in de volgende documenten:
Toelichting op financieel overzicht , cijfers , grafieken , en giften van Tweede Kans

De financiële verantwoording over 2017 is te lezen in de volgende documenten:tekst grafiek en cijfers.

Privacy beleid
Het privacy beleid van Stichting Evangeliegemeente Agape is verwoord in het volgende document: Privacy Beleid EG Agape.pdf
Bijbeltekst van de dag