Agape Agape

Samenkomst


Eredienst op zondagmorgen


Deze vindt plaats van 10.30 tot ca. 12.15 uur op de locatie Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis (zie Locaties). Na afloop van de samenkomst is er naast het drinken van een kopje koffie ook gelegenheid voor gebed of een (vertrouwelijk) gesprek. De eerste zondag van de maand is er avondmaalsviering en wordt er een collecte gehouden voor een van de zendingsorganisaties die door de gemeente gesteund worden. Per jaar wordt er een of twee keer een doopdienst gehouden.

Kinder- en tienerdiensten


Voor de kleinsten is er elke zondagmorgen opvang (crèche) en voor de kinderen tot en met 7 jaar is er ook elke zondagmorgen een eigen samenkomst. Voor de kinderen van 8-12 jaar en tieners zijn er ook aparte samenkomsten, maar niet elke zondag. In het WeekNieuws, dat per mail wordt verstuurd, staat vermeld voor welke leeftijden er die zondag eigen samenkomsten zijn.
Bijbeltekst van de dag