Agape Agape
Kinderen zijn heel belangrijk in Agapè. De eerste 20 minuten van de zondagse samenkomsten zijn ze in de samenkomst aanwezig. We vinden het fijn en belangrijk om met de hele gemeente, jong en oud, God te eren en samen het geloof te beleven. Vervolgens is er voor elke leeftijdscategorie een groep met een eigen programma.

Wat we belangrijk vinden:
  • Kennis over God en de Bijbel, de Bijbelse verhalen 
  • Samen vieren en ontmoeten 
  • Betekenis kunnen geven ( bijvoorbeeld aan gebeurtenissen in hun eigen leven) 
  • God is in ieder kind persoonlijk geïnteresseerd 

Door veel afwisseling in werkvormen proberen we ieder kind aan te spreken. We hebben oog voor kinderen met speciale behoeften. Doordat de groepen vrij klein zijn kunnen we de kinderen veel aandacht geven.

Groepsindeling:

• Crèche 0 tot 4 jaar
• Benjamin (groep 1–4)
• Ruben (groep 5-8)

Crèche
Zodra de kinderen de samenkomst verlaten kunnen de allerkleinsten onder het toeziend oog van 2 groepsleiders in een eigen ruimte lekker spelen of slapen. Wij beschikken niet over bedjes of een aparte slaapruimte. Er is wat te drinken en te eten maar u kunt dit ook zelf meegeven. Met de kinderen die daar aan toe zijn wordt een boekje gelezen, getekend, een liedje gezongen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op hun gemak voelen.  

Benjamin en Ruben
Bij ‘Benjamin’ en ‘Ruben’ is het altijd een gezellige boel. Met korte afwisselende activiteiten wordt de ochtend aantrekkelijk gemaakt. Er is aandacht voor het kind met zijn of haar verhaal. Hier wordt gewerkt met de ‘Parel’ mappen van Kinderwerk Timotheüs (http://www.timotheus.nl/). Halverwege de ochtend is er wat te drinken. Bij ‘Ruben’ wordt wekelijks aandacht besteed aan het lezen in hun eigen Bijbel.
De kinderen van Benjamin gaan elke week naar hun eigen groep. De kinderen van Ruben blijven ongeveer één keer in de vier weken in de samenkomst. Dit wordt vermeld in het Weeknieuws en op de home-pagina van deze website.

Gezinsdiensten.
Ongeveer 1x per 2 maanden wordt er een speciale gezinsdienst georganiseerd waaraan de kinderen een bijdrage leveren en die afgestemd is op hun belevingswereld. Tijdens deze diensten blijven alle kinderen in de samenkomst tenzij anders vermeld. De gezinsdiensten worden op de homepagina aangekondigd.


Bijbeltekst van de dag