Agape Agape

zondag 19 januari 


spreker Ben Schot                    


Bijbelgedeelte Johannes 5 vers 24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

thema   En nu ?
            

U bent van harte welkom
Bijbeltekst van de dag