Agape Agape

Wie we zijn


Waarom een Evangeliegemeente?


We noemen onszelf Evangeliegemeente, omdat we een gemeente willen zijn overeenkomstig het evangelie, dat we vinden in de bijbel. Dit evangelie willen wij in handel en wandel uitdragen in de wereld om ons heen.

Waarom Agapè?


Het Griekse woord “Agapè” betekent “liefde”, en wel de Goddelijke liefde, die in de Here Jezus Christus aan ons is geopenbaard en die wij centraal willen stellen in de gemeente en in de wereld om ons heen.

Plaats van de gemeente


Evangeliegemeente Agapè is een deel van de universele gemeente in de wereld, in de bijbel het Lichaam van Christus genoemd. Ieder, die gelooft in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn opstanding, behoort tot dit lichaam. Christus is het hoofd, de gelovigen vormen Zijn lichaam, bestaande uit leden, die elkaar aanvullen.

De gemeente Agapè is autonoom en niet opgenomen in een landelijke overkoepelende organisatie. Daarnaast wordt er naar gestreefd, om samen te werken met groeperingen, zowel lokaal als landelijk, die het evangelie van de verlossing door het werk van Jezus Christus willen uitdragen.

Het ontstaan


De gemeente is voortgekomen uit de wens van verschillende mensen, die tot dat tijdstip waren verspreid over verschillende gemeenten in diverse plaatsen in de regio, om in een plaatselijke evangeliegemeente te kunnen functioneren. Na een periode van gebed en voorbereiding hebben zij hun eerste samenkomst gehouden op 1 februari 1987 in gebouw 'De Kern'. Doordat de gemeente groeide, moest men al in de loop van hetzelfde jaar verhuizen naar een groter gebouw: PENTA College c.s.g. “Jacob van Liesveldt'. Vanaf Pasen 2003 kwamen we samen in het ontmoetingscentrum de oude Veste te Hellevoetsluis. Vanaf juni 2005 komen we weer samen in het PENTA College c.s.g. “Jacob van Liesveldt” te Hellevoetsluis.
Bijbeltekst van de dag