Agape Agape

Evangelische identiteit


Ook al zijn we als wedergeboren christenen allen kinderen van dezelfde Vader, toch blijkt dat de geloofsbeleving in de verschillende denominaties zo verschillend is dat de een zich meer thuis voelt in de ene gemeente en de andere weer in een andere gemeente.

Iemands identiteit wordt gevormd door wat hij belangrijk vindt, waar hij in gelooft en wat hij daar mee doet. Dit geldt ook voor de gemeente, onze identiteit als gemeente wordt gevormd door wat wij geloven (theologie), waarom wij bestaan (bestaansrecht) en waar wij voor staan (waarden).

Wat wij geloven blijkt uit wat wij preken, uitleven en belijden in onze geloofsbelijdenis. Sommige zaken waar wij voor staan, raken de kern van het geloof, terwijl we als gemeente over andere zaken een duidelijke mening hebben zonder dat dit de kern van ons belijden weergeeft.

Door dit onderscheid aan te brengen, zijn wij een Evangelische gemeente en niet een Pinkster-, Volle Evangelie-, Baptistengemeente, Gereformeerde, Hervormde of andere kerk. Maar door dit onderscheid aan te brengen, kunnen wij tegelijkertijd een gemeente zijn waarin mensen met een diversiteit aan achtergronden een geestelijk thuis kunnen vinden in eenheid met christenen die misschien op bepaalde punten (die niet de kern van ons geloof raken) anders denken.

Er zijn in deze gemeente dus Evangelische kaders waarbinnen we ons vrij maar ook veilig kunnen en willen bewegen.

Voor diepgaandere informatie over de identiteit van de gemeente verwijzen we u naar de informatiebrochure “De identiteit van Evangeliegemeente Agapè”. Hierin wordt de geloofsbelijdenis toegelicht en verder praktisch uitgewerkt.
Bijbeltekst van de dag