Agape Agape

Doel van de gemeente


De gemeente is een onderdeel van het Lichaam van Christus. Het Lichaam van Christus wordt gevormd door mensen die de genade van Jezus Christus hebben aangenomen en tot levend geloof zijn gekomen.

Waarom wij bestaan en waar wij voor staan


“Waarom zijn wij hier gemeente?” Wij hebben ons deze vraag gesteld en zijn op zoek gegaan naar wat Gods Woord beschrijft wat het Samen-geméénte-Zijn omvat:

In 1 Petrus 2:1-10 lezen we (kort samengevat) de volgende opdracht:
“Laat u allemaal als levende stenen door God gebruiken: voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen voor het brengen van geestelijke offers en om de grote daden Gods te verkondigen!” 

Dit spreekt van een gerichtheid op God, elkaar (als gemeente) en de wereld. Deze opdracht hebben we samengevat in één zin (Mission Statement) die weergeeft waar wij als gemeente voor staan:
“Wij willen samen een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die God eren en dienen, elkaar liefhebben en opbouwen, en de wereld bereiken met het evangelie!”

Hiermee zijn we samen gericht op God, elkaar en de wereld:

Gericht op: Doel van de gemeente: Kernwoorden:
God Het eren en dienen van God met onze woorden en met wat we zijn en hebben. Aanbidding en toewijding
Elkaar Elkaar liefhebben en bemoedigen in zorgzame relaties. De gemeente dienen en opbouwen met onze gaven en talenten. Gemeenschap en dienstbaarheid
De wereld Aan ongelovigen het Evangelie van Jezus Christus verkondigen, zowel dichtbij als ver weg. Evangelisatie
Bijbeltekst van de dag