Agape Agape

Welkom


Welkom op de website van Evangeliegemeente Agapè in Hellevoetsluis.

Wij komen iedere zondag om 10.30 uur samen in PENTA college CSG Jacob van Liesveldt aan de Fazantenlaan 2 in Hellevoetsluis. U bent van harte welkom de dienst bij te wonen!

Zondag 24 september 


Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan,

Efeziërs 2:13-14Frank van den Akker spreekt over "Muren bouwen of muren slopen".Bijbeltekst van de dag
Volgende dienst